THE BLOG

Jan 14, 2019

Eline en Stefan | Practice makes perfect

Practice makes perfect” hoor je altijd, maar daar zit best nog een kern van waarheid in. Zeker als het komt op het maken van foto’s. Want op de foto gaan is niet voor iedereen een favoriete bezigheid. En dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. Over het algemeen zijn het wel de mannen die niet graag op de foto gaan en die het maar een ‘gedoe’ vinden. Sorry guys! Maar soms zitten er ook vrouwen bij die het wat ongemakkelijk vinden. Ik vind het als fotograaf fantastisch om die ongemakken weg te halen en er een leuke tijd van te maken. Je hoeft niet bang te zijn dat je niet fotogeniek bent en niet mooi op de foto staat. Doordat ik je door de shoot heen help, maak het dat de fotoshoot als leuk wordt ervaren en dáármee krijg je die echte lach/emotie op de foto.

Een loveshoot kan alvast een ‘rehearsal’ voor je trouwdag zijn. Je weet hoe jullie fotograaf te werk gaat en weet wat er van jullie verwacht wordt op de grote dag. Het maakt dat de foto’s op de dag zelf zo ontspannen mogelijk gaan en dat je niet eens meer doorhebt dat er een fotograaf aanwezig is op jullie dag. Dat is de reden waarom een klik met de fotograaf zó belangrijk is!

Door mijn (over)enthousiasme is de shoot lekker losjes. En het werkt gigantisch aanstekelijk ;). Een goede fotograaf weet de juiste paden te bewandelen om de spanning weg te halen. Buiten dit alles is het ook nog eens gewoon leuk om de foto’s te kunnen gebruiken voor de Save the Date of de echte trouwkaart, de eetbare foto’s in de champagneglazen of een trouwwebsite.

Dit leuke stel heeft een loveshoot gedaan tijdens een prachtige zonsondergang in November! Zo zie je maar dat zelfs in de herfst het weer waanzinnig kan zijn. Volgend jaar gaan zij trouwen in een mooi kasteel en ik mag hun bruiloft fotograferen. Ik kan niet wachten, want dat wordt echt betoverend!

Gaan jullie ook voor een loveshoot vóór jullie trouwdag?


“Practice makes perfect” you always hear, but it’s true you know. Especially when it comes to taking photos. Because having your picture taken is not a favorite activity for everyone. And this applies to both men and women. In general, it is the men who do not like to be photographed and who think it’s a ‘fuss’. Sorry guys! But sometimes there are also women who find it a little uncomfortable. I think it is fantastic as a photographer to take away those inconveniences and make it a fun time. You do not have to be afraid that you are not photogenic and not good on photos. Because I’ll help you through the shoot, make the photo shoot fun and that gives you that real smile / emotion on the picture.

A loveshoot can already be a ‘rehearsal’ for your wedding day. You then know how your photographer works and know what is expected of you on the big day. It makes the photos on the day itself as relaxed as possible and you do not even realize that a photographer is present on your day. That is why a click with the photographer is so important!

Because of my (over) enthusiasm the shoot is nice and loose. And it works contagious;). A good photographer knows how to walk the right paths to remove tension. Besides all this it is also just fun to use the photos for the Save the Date or the wedding invitation, the edible photos in the champagne glasses or a wedding website.

This beautiful couple did a loveshoot during a gorgeous sunset in November! So you see that even in the fall the weather can be amazing. Next year they will get married in a beautiful castle and I get to photograph their wedding. I can not wait, because it is going to mesmerizing!

Are you also going for a loveshoot before your wedding day?

COMMENTs:

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *